तरुण भारत

वचन विलंबाने द्यावे, पण दिले की त्वरित पाळावे.

Related Stories

कायदा आंधळा, नीती पांगळी व समाज बहिरा असतो.

Omkar B

अपयशाची चिंता करू नका, तुम्ही प्रयत्नच न करता जी संधी गमावली, त्याचा विचार करा.

admins

अभिमान सोडला की, साधना फळाला येते

Rohan_P

मनुष्य सुख घटाघटा पितो, पण दुःख मात्र चघळीत बसतो.

Omkar B

अर्धवट ज्ञानाने मनुष्य अधिक बडबड करतो.

tarunbharat

देवाच्या कल्पनेचा उगम प्रेम आणि भय या भावनांमध्ये आहे

Rohan_P
error: Content is protected !!