तरुण भारत

मरावे परी किर्ती रूपे उरावे….

Related Stories

त्याग हा जीवनमंदिराचा कळस आहे

Rohan_P

चारित्र्य माणसाच्या आत असेल, तर यश बाहेर

Patil_p

कीर्तिचा पाठलाग करु नका, तिचाकडे पाठ फिरवा

Rohan_P

लोभ हा पापाचे कारण आहे / पापाचे मूळ लोभात आहे

Rohan_P

ज्ञानात मिळते तेवढे परम सुख अन्य कशातही नाही.

tarunbharat

टाकीचे घाव सोसल्याशिवय दगडाला देवपण येत नाही.

triratna
error: Content is protected !!