तरुण भारत

दांडगाईपेक्षा सामोपचराने पुष्कळशी कार्ये सिद्ध होतात.

Related Stories

अदार चरितांचे विश्व हेच घर असते

Rohan_P

1. मनुष्याने आपण होऊन आपला उद्धार करावा.

Omkar B

चांगली गोष्ट व धर्म त्वरीत करावा

Rohan_P

ऐकावे जगाचे, करावे मनाचे

Rohan_P

पथ्यकारक अन्न सेवन केल्याने रोग होत नाहीत

Rohan_P

तुम्ही ‘अरे’ म्हणा की दुसरा ‘ कारे ’ म्हणतो

Rohan_P
error: Content is protected !!