तरुण भारत

चुकींची भीती बाळगू नका, पण तीच चूक पुनः करु नका.

Related Stories

निंदेपेक्षा स्तुती घातक मानावी

Rohan_P

आनंद सर्वव्यापी आहे, पण तो अनुभविता आला पाहीजे

Patil_p

भयच बाह्य आपापसातील भयापेक्षा अधिक भयंकर असते.

Omkar B

चिंता व निद्रा एकत्र नांदत नाहीत

Rohan_P

सत्य, शिव, सुंदर असे जीवन आदर्श जेवण होय

Rohan_P

जिवाचे रान केल्याशिवाय विद्येचे उद्यान फुलत नाही.

Omkar B
error: Content is protected !!