तरुण भारत

भयच बाह्य आपापसातील भयापेक्षा अधिक भयंकर असते.

Related Stories

वचन विलंबाने द्यावे, पण दिले की त्वरित पाळावे.

triratna

जाणारा तोल जो सावरतो तोच खरा मित्र

Rohan_P

आपले अवगुण जाणून ते सुधारणे हीच गुणांची खरी पूर्तता.

Omkar B

परमार्थिकह्ष्टय़ा विशय हे विशासमान आहेत

Rohan_P

पाची बोटे सारखी नसतात

Rohan_P

जीवन हे यश आणि अपयश यांचे मिश्रण आहे

Rohan_P
error: Content is protected !!