तरुण भारत

समाधान ही दैवी देणगी आहे.

Related Stories

जीवानसागरात पुस्तके दीपगृहाचे काम करते

Rohan_P

मित्रावरुन मनुष्य पारखावा

Rohan_P

नेहमी सुखच मिळणे दुर्लभ

Rohan_P

हृदयाला जे फारफार हवं असतं ते पुस्तकात सापडत नाही

Rohan_P

ज्ञानाशिवाय मनुष्य पशुवत् आहे

Rohan_P

चारित्र्य माणसाच्या आत असेल, तर यश बाहेर

Patil_p
error: Content is protected !!