तरुण भारत

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Related Stories

क्रोध हा तप, दान आणि अन्य सर्व शुभ गोष्टींचा नाश करतो

Rohan_P

आपली आई आणि जन्मभूमी स्वर्गाहून श्रेष्ठ आहेत

Rohan_P

एक नियम अखंड चालविणे ह्याचेच नाव तपश्चर्या

tarunbharat

जेवढे बोलता त्याच्या दुप्पट करा

Rohan_P

स्वातंत्र्य म्हणजे संयम, स्वैराचार नव्हे

Rohan_P

असंतोष हे उत्कर्षाचे मूळ आहे

Rohan_P
error: Content is protected !!