तरुण भारत

अन्न हे पूर्णब्रह्म आहे, ते वाया घालवू नये

Related Stories

न कळणे म्हणजे अज्ञान

Rohan_P

ढोंगीपणा फार वाईट

Rohan_P

दीर्घसूत्री म्हणजे चेंगट माणसाचा नाश होतो

Rohan_P

बोले तैसा चाले, त्यांची वंदवी पाउले.

Omkar B

खाण तशी माती, मन तशी कृती

Rohan_P

सतत दक्ष न राहिल्यास मिळालेले स्वातंत्र्य टिकत नाही

Rohan_P
error: Content is protected !!