तरुण भारत

आधी करावे, मग सांगावे

Related Stories

बहुतेक श्रीमंत लोकांना जेवण्याची शक्तीच नसते.

Rohan_P

हक्क आणि कर्तव्य ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत

Rohan_P

सहानुभूतीने दुसऱयांची अंतःकरणे उघडतात

Rohan_P

संधीची वाट पाहू नका. ती स्वतःच शोधा आणि कामी लावा

Rohan_P

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Rohan_P

तुम्ही ‘अहो’ म्हटलात तर ‘ काहो ’ म्हणेल

Rohan_P
error: Content is protected !!