तरुण भारत

कधीकधी शक्ती पेक्षा युक्ती श्रेष्ठ ठरते

Related Stories

श्रेष्ठ पुरुषाचे अनुकरण सर्व लोक करतात

Rohan_P

पुढे जाणे शक्य नसेल, तर निदान मागे तरी येऊ नका

Rohan_P

नामर्द लोक नुसते बोलण्यात शूर असतात

Rohan_P

एक अडचण दहा उपदेशांपेक्षा अधिक शिक्षण देते

Rohan_P

कर्म आणि ज्ञान हे मोक्षाच्या प्राप्ती साठी दोन पंख आहेत

Rohan_P

मौनाची शक्ती फार मोठी आहे

Rohan_P
error: Content is protected !!