तरुण भारत

माणुसकीच्या रक्षणासाठी मरणातही आनंद आहे.

Related Stories

रक्ताच्या नात्यापेक्षा अंतःकरणाची नाती अधिक श्रेष्ठ

Rohan_P

कायदा आंधळा, नीती पांगळी व समाज बहिरा असतो.

omkar B

चितेपेक्षा चिन्ता अधिक दाहक असते

Rohan_P

वाघाप्रमाणे काम करावे, पण वाघाप्रमाणे वागू नये

Rohan_P

पुढे जाणे शक्य नसेल, तर निदान मागे तरी येऊ नका

Rohan_P

वेळ वाया घालविणे ही मोठी चूक आहे

Rohan_P
error: Content is protected !!