तरुण भारत

निर्बलांचे रक्षण हाच बलवंतांचा खरा धर्म

Related Stories

प्रसंगानुसार शत्रूशीही मैत्री आणि मित्राशीही विरोध करावा.

Omkar B

साधी राहणी परंतु उच्च विचारसरणी असावी

Patil_p

धैर्याने झगडून विजय मिळवावा लागतो

Rohan_P

आनंद सर्वव्यापी आहे, पण तो अनुभविता आला पाहीजे

Patil_p

स्वताःला चुरगळणाऱया पायांना फुले सुगंधच देतात

Rohan_P

माणसाच्या मनातला विचार बहुधा चेहऱ्यावर प्रकट होतो

Rohan_P
error: Content is protected !!