तरुण भारत

सहानुभूतीने दुसऱयांची अंतःकरणे उघडतात

Related Stories

मन आणि इंद्रिये ह्यांची एकाग्रता साधणे हे महानपण आहे

Rohan_P

चुकींची भीती बाळगू नका, पण तीच चूक पुनः करु नका.

Omkar B

सज्जनांचे भूषण म्हणजे त्यांचे चारित्र्य होय

Rohan_P

सर्वांसाठी असते तेच खरे सुख

Rohan_P

अतिशयोक्ती ही असत्याचीच धाकटी बहीण आहे

Rohan_P

स्वताःला चुरगळणाऱया पायांना फुले सुगंधच देतात

Rohan_P
error: Content is protected !!