तरुण भारत

दुसऱ्यांचे सद्गुण आणि आपले दुर्गुण पहावे

Related Stories

प्रसंगानुसार शत्रूशीही मैत्री आणि मित्राशीही विरोध करावा.

omkar B

माणुसकीच्या रक्षणासाठी मरणातही आनंद आहे.

Rohan_P

शत्रु व मित्र अपल्या कृतीमुळेच निर्माण होतात

Rohan_P

जिभेमुळेच लोक जोडले जातात, तर जिभेमुळेच ते दुरावतात.

omkar B

चारित्र्य माणसाच्या आत असेल, तर यश बाहेर.

omkar B

अपयशाची चिंता करू नका, तुम्ही प्रयत्नच न करता जी संधी गमावली, त्याचा विचार करा.

admins
error: Content is protected !!