तरुण भारत

टाकीचे घाव सोसल्याशिवय देवपण येत नाही

Related Stories

आश्रूंनी हृदये कळतात आणि जुळतात

Rohan_P

तारे कितीही तेजस्वी असले तरी, ते काळोकातच चमकतात.

Omkar B

विश्वासावर विश्वास ठेवणे, स्वतःवर विश्वास ठेवणे व ईश्वरावर हे विश्वास ठेवणे हे महानतेचे लक्षण होय.

Omkar B

यथा राजा तथा प्रजा

Rohan_P

कधीही अविचाराने, घाईघाईने निर्णय घेऊ नये

Rohan_P

आपले अवगुण जाणून ते सुधारणे हीच गुणांची खरी पूर्तता.

Omkar B
error: Content is protected !!