तरुण भारत

दुःखाशिवाय सुख पचत नाही

Related Stories

संशयितांवर कधीही विश्वास ठेवू नये

Rohan_P

मार्ग शोधा अथवा निर्माण करा

Rohan_P

वासनेच्या पूर्तीला संपूर्ण आयुष्यही पुरणार नाही

Rohan_P

मनुष्य सुख घटाघटा पितो, पण दुःख मात्र चघळीत बसतो.

Omkar B

आश्रूंनी हृदये कळतात आणि जुळतात

Rohan_P

पाची बोटे सारखी नसतात

Rohan_P
error: Content is protected !!