तरुण भारत

चित्र ही हाताची कृती, तर चरित्र ही मनाची

Related Stories

सत्य, शिव, सुंदर असे जीवन आदर्श जेवण होय

Rohan_P

उद्योग म्हनजे स्वर्ग तर आळस म्हनजे नरक

Rohan_P

जे अपल्या स्वाधीन तेच खरे सुख

Rohan_P

जिवाचे रान केल्याशिवाय विद्येचे उद्यान फुलत नाही.

Omkar B

धर्माचा आणि तत्वज्ञानाचा प्रारंभ दुःखामुळे झाला आहे

Rohan_P

खोटे कधी बोलू नये हे समजणे मोठेपण

Rohan_P
error: Content is protected !!