तरुण भारत

विनय आणि विजय हे शौर्याचे खरे अलंकार आहे

Related Stories

नियम अगदी थोडा करावा, पण तो प्राणापलीकडे जपावा.

omkar B

विद्यादान हे अन्नदान, नेत्रदान, देहदान, धनदानादिकांहून सर्वश्रेष्ठ दान आहे

Rohan_P

भयच बाह्य आपापसातील भयापेक्षा अधिक भयंकर असते.

omkar B

उद्योगाचे घरी, लक्ष्मी नांदे सर्वतोपरी

Shankar_P

जिभेमुळेच लोक जोडले जातात, तर जिभेमुळेच ते दुरावतात.

omkar B

प्रयत्नांच्या परीसाने नरकाचे नंदनवन होते

Rohan_P
error: Content is protected !!