तरुण भारत

दुसऱ्याला सुधारण्यापूर्वी स्वतःला सुधारावे

Related Stories

नियम अगदी थोडा करावा, पण तो प्राणापलीकडे जपावा.

omkar B

द्रव्याची हाव माणसाला पशू बनविते

Patil_p

आई एवढे थोर दैवत नाही

Rohan_P

विनय आणि विजय हे शौर्याचे खरे अलंकार आहे

Rohan_P

अनोळखी माणसाला भाकरी द्यावी, पण ओसरी देऊ नये

Rohan_P

शब्दांना शस्त्रांहूनही अधिक धार असते

Rohan_P
error: Content is protected !!