तरुण भारत

जाणारा तोल जो सावरतो तोच खरा मित्र

Related Stories

एक ना धड, भाराभर चिंध्या

Rohan_P

दांडगाईपेक्षा सामोपचराने पुष्कळशी कार्ये सिद्ध होतात.

Omkar B

त्यागबुद्धीने केलेल्या कर्माचे फळ फार मोठे आहे

Rohan_P

जीभ तोंडात असते, पण कधी कधी डोके फिरविते

Rohan_P

कोणालाही नेहमीच, सुख व दुःख होत नाही

Rohan_P

माणुसकीच्या रक्षणासाठी मरणातही आनंद आहे.

Rohan_P
error: Content is protected !!