तरुण भारत

जाणारा तोल जो सावरतो तोच खरा मित्र

Related Stories

स्वातंत्र्य हा मानवाचा जन्मसिध्द हक्क आहे

Rohan_P

उत्तम मित्र हे जीवनातील सर्वात मोठे वरदान आहे

Rohan_P

सहनशक्तीने शक्तीपेक्षा अधिक कामे पार पडतात.

Omkar B

माझे तेच खरे म्हणण्या पेक्षा खरे तेच माझे म्हणावे

Rohan_P

ऐकणे आणि प्रत्यक्ष पाहणे यात चार बोटांचे अंतर आहे.

Omkar B

बोलताना विचार करावा. बोलून विचारात पडू नये.

Omkar B
error: Content is protected !!