तरुण भारत

हक्क आणि कर्तव्य ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत

Related Stories

टाकीचे घाव सोसल्याशिवय देवपण येत नाही

Rohan_P

सुविचार केवळ वाचुनयेत, स्वताःच्या आचरणात आणावेत.

Omkar B

आवक पाहून खर्च करावा

Rohan_P

सज्जनांचे जीवन परोपकारासाठीच असते

Rohan_P

ढीगभर आश्वासनांपेक्षा टीचभर मदत बरी

Rohan_P

मनभर चर्चेपेक्षा कणभर आचरण श्रेष्ठ

Rohan_P
error: Content is protected !!