तरुण भारत

ज्ञानाशिवाय मनुष्य पशुवत् आहे

Related Stories

लाज सोडली की सदा सुख

Rohan_P

संयम आणि त्यागाने आत्मसुख व मुक्ती मिळते

Rohan_P

खाण तशी माती, मन तशी कृती

Rohan_P

भय आणि जय यांचे नेहमी हाडवैर असते

Patil_p

दीर्घसूत्रीपणाने मनुष्याचा नाश होतो

Rohan_P

काळ्या ढगालाही विजेची रुपेरी कडा असते

Rohan_P
error: Content is protected !!