तरुण भारत

बुध्दी कुंठीत होते तेथे श्रध्दा सुरु होते

Related Stories

जीवानसागरात पुस्तके दीपगृहाचे काम करते

Rohan_P

अतिपरिचयाने अवज्ञा होते

Rohan_P

विद्या विनयाने शोभून दिसते

Rohan_P

जगण्याच्या इच्छेत मरणाचे बीज आहे

Rohan_P

गुणांचे कौतुक करताना कंजूषपणा करु नये

Rohan_P

हक्क आणि कर्तव्य ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत

Rohan_P
error: Content is protected !!