तरुण भारत

बुध्दी कुंठीत होते तेथे श्रध्दा सुरु होते

Related Stories

सगळ्यांना सगळ येत नाही

Rohan_P

कायदा आंधळा, नीती पांगळी व समाज बहिरा असतो.

Omkar B

स्वतःवर श्रध्दा असेल, तर ईश्वरावरही श्रध्दा बसेल

Rohan_P

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Rohan_P

खाणेपिणे सांभाळले की प्रकृती सुधारते

Rohan_P

तारे कितीही तेजस्वी असले तरी, ते काळोकातच चमकतात.

Omkar B
error: Content is protected !!