तरुण भारत

सज्जनांचे जीवन परोपकारासाठीच असते

Related Stories

चुकींची भीती बाळगू नका, पण तीच चूक पुनः करु नका.

tarunbharat

वाईट सवयीचा लवकर प्रतिकार केला नाही, तर ती सबळ होते

Rohan_P

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Rohan_P

जगण्याच्या इच्छेत मरणाचे बीज आहे

Rohan_P

अहंकार माणसाचा महान शत्रू आहे

Rohan_P

जीवन हे विचार, अनुभव आणि श्रध्दा यांचे घनफळ आहे

Rohan_P
error: Content is protected !!