तरुण भारत

जिभ जिंकी तो जग जिंकी

Related Stories

कर्माचा बरे-वाईटपणा त्याचा हेतूवरुन ठरविता येते.

Omkar B

कोणतेही काम पूर्ण विचार करुन करावे

Rohan_P

मातापित्यांची सेवा करने हाच श्रेष्ठ धर्म होय

Rohan_P

सर्वांसाठी असते तेच खरे सुख

Rohan_P

आशा नावाच्या साखळीने बांधलेला मनुष्य जोराने धावतो

Rohan_P

चुकींची भीती बाळगू नका, पण तीच चूक पुनः करु नका

Rohan_P
error: Content is protected !!