तरुण भारत

शरीराला स्वास्थ्य तसेच मनाला विनोदही आवश्यक असतो

Related Stories

पैशांची काळजी घेतली की, रुपये आपोआप जमतात

Rohan_P

टाकीचे घाव सोसल्याशिवय दगडाला देवपण येत नाही.

Omkar B

आणि क्षमा हे जीवनाचे खरे अलंकार.

Omkar B

अन्न हे पूर्णब्रह्म आहे, ते वाया घालवू नये

Patil_p

आई एवढे थोर दैवत नाही

Rohan_P

वेळेचा सदुपयोग करावा

Rohan_P
error: Content is protected !!