तरुण भारत

चारित्र्य माणसाच्या आत असेल, तर यश बाहेर

Related Stories

विद्याधन दिल्याने वाढते, संचय केल्याने कमी होते.

triratna

सुख हे मानण्यात असते.

triratna

मनुष्य सुख घटाघटा पितो, पण दुःख मात्र चघळीत बसतो

Rohan_P

एका माणसाच्या विनाशावर दुसऱयाने आपल्या किर्तीचा डोलारा उभा करण्याइतके पाप नाही.

tarunbharat

जगण्याकरिता खावे, खाण्यासाठी जगू नये

Rohan_P

भय आणि जय यांचे नेहमी हाडवैर असते.

Shankar_P
error: Content is protected !!