तरुण भारत

मनाची विशालता सर्वात चांगली

Related Stories

मृत्यूची भरपाई कोणत्याच गोष्टीने होत नाही

Rohan_P

देवाच्या कल्पनेचा उगम प्रेम आणि भय या भावनांमध्ये आहे

Rohan_P

सर्वच प्रश्न सोडवून सुटत नाहीत, काही सोडून द्यावे लागतात.

triratna

स्वकर्तव्य न चुकता करणे हाच खरा चांगुलपणा

Rohan_P

काळ्या ढगालाही विजेची रुपेरी कडा असते

Rohan_P

आपले अवगुण जाणून ते सुधारणे हीच गुणांची खरी पूर्तता.

Omkar B
error: Content is protected !!