तरुण भारत

समानशील, समान संकट असलेल्या लोकांची मैत्री होते

Related Stories

हृदयात अपार सेवा भरली की, सर्वत्र मित्रच दिसतात

Rohan_P

संकटे यायला लागली की एकामागून एक येतात

Rohan_P

जननी व जन्मभूमी या स्वर्गाहूनही श्रेष्ठ आहे

Rohan_P

आपले अवगुण जाणून ते सुधारणे हीच गुणांची खरी पूर्तता.

Omkar B

सामान्य लोक आपण वेळ कसा घालवावा याचा विचार करतात, पण बुध्दीमान लोक त्याचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न करतात.

Omkar B

कोणावरही विश्वास न धरणे, हे मरणापेक्षा दुःखदायक.

Omkar B
error: Content is protected !!