तरुण भारत

पिकते तिथे विकत नाही

Related Stories

वय वाढले म्हणजे गुण वाढतात असे नाही.

Omkar B

मानसिक रोगावर मानसिक औषधच उपयोगी

Rohan_P

जशी दृष्टी तशी सृष्टी

Patil_p

उजव्या हाताने केलेले दान डाव्या हातालाही कळू देऊ नका

Rohan_P

आळस हा मनुष्याचा स्वभाव आहे

Rohan_P

विद्या विनयाने शोभून दिसते

Rohan_P
error: Content is protected !!