तरुण भारत

धन्याचे खर्च होते, कोठावळ्याचे पोटात दुखते

Related Stories

चांगला मुलगा कुळाचा दिवा

Rohan_P

मौन ही काही वेळा फरिणामकारक टीका ठरते

Rohan_P

नियम अगदी थोडा करावा, पण तो प्राणापलीकडे जपावा.

Omkar B

माणसाने प्रपंचात असून नसावे

Rohan_P

उत्साहामुळे वृद्धही तरुण बनतात

Patil_p

न्यायाची मागणी करताना स्वतः न्यायी असले पाहीजे

Rohan_P
error: Content is protected !!