तरुण भारत

जसा देश तसा वेष

Related Stories

घर मंदिर व्हावे

Rohan_P

वचन विलंबाने द्यावे, पण दिले की त्वरित पाळावे.

triratna

प्रयत्नांच्या परीसाने नरकाचे नंदनवन होते

Rohan_P

उद्योग म्हनजे स्वर्ग तर आळस म्हनजे नरक

Rohan_P

ज्ञानाशिवाय मनुष्य पशुवत् आहे

Rohan_P

आई एवढे थोर दैवत नाही

Rohan_P
error: Content is protected !!