तरुण भारत

मरणाबरोबर वैर संपवावे

Related Stories

बोलताना विचार करावा, बोलून विचारात पडू नये

Rohan_P

कायदा आंधळा, नीती पांगळी व समाज बहिरा असतो

Rohan_P

आपणच आपल्या नशिबाचे शिल्पकार असतो

Rohan_P

नीती, सत्य आणि धर्म गेले की, राष्ट्राचा ऱहास होतो

Rohan_P

तारे कितीही तेजस्वी असले तरी, ते काळोकातच चमकतात

Rohan_P

शंकारहित ज्ञान तेच समाधान

Rohan_P
error: Content is protected !!