तरुण भारत

आपल्या मनाला पवित्र वाटेल ते करावे

Related Stories

धर्माहून व्यवहार श्रेष्ठ

Rohan_P

आपलेपणाने प्रेम निर्माण होते

Rohan_P

उद्योग म्हनजे स्वर्ग तर आळस म्हनजे नरक

Rohan_P

मनुष्य सुख घटाघटा पितो, पण दुःख मात्र चघळीत बसतो.

Omkar B

लोकोत्तर पुरुषांच्या गुणांचा वारसा जपला पाहिजे

Rohan_P

पिकते तिथे विकत नाही

Rohan_P
error: Content is protected !!