तरुण भारत

सगळ्यांना सगळ येत नाही

Related Stories

जेथे स्त्रियांचा गौरव होतो तेथे देवता रममाण होतात

Rohan_P

जे नाही ते आहेसे वाटणे हीच परमेश्वराची माया आहे

Rohan_P

मुळीच हिंसा न करता जगणे कठीणच

Rohan_P

पराक्रमाचा अभिमान असावा, अन्माद नसावा

Rohan_P

कर्माचा बरे-वाईटपणा त्याचा हेतूवरुन ठरविता येते

Rohan_P

सतत दक्ष न राहिल्यास मिळालेले स्वातंत्र्य टिकत नाही

Rohan_P
error: Content is protected !!