तरुण भारत

जे काम आज करता येणे शक्य आहे ते उद्यावर ढकलू नये

Related Stories

जीभ तोंडात असते, पण कधी कधी डोके फिरविते

Rohan_P

वासना मोकाट सुटली की जीवनाची राखरांगोळी करते

Rohan_P

स्वातंत्र्य म्हणजे संयम, स्वैराचार नव्हे

Rohan_P

न कळणे म्हणजे अज्ञान

Rohan_P

शेवटी सत्याचाच जय होतो

Rohan_P

वृद्धांच्या सान्निध्यात राहण्याने चातुर्य येते

Rohan_P
error: Content is protected !!