तरुण भारत

अंधानुकरण हा लोकांचा स्वभाव

Related Stories

बोलताना विचार करावा, बोलून विचारात पडू नये

Rohan_P

पैसा उरला तरी काळजी, खर्च केला तरी काळजी

Rohan_P

झाकली मूठ सव्वालाखाची

Rohan_P

पुस्तकांसारखा मित्र नाही

Rohan_P

सर्वांच्या कल्याणातच आपले कल्याण साधते

Rohan_P

जे काम आज करता येणे शक्य आहे ते उद्यावर ढकलू नये.

Omkar B
error: Content is protected !!