तरुण भारत

एकीकडून भ्रष्ट, तो सर्वत्र भ्रष्ट

Related Stories

जीभ तोंडात असते, पण कधी कधी डोके फिरविते

Rohan_P

आपली आपण स्तुती करु नये

Rohan_P

चांगला विचार स्फुरला की, लगेच तो कृतीत आणावा

Patil_p

दुसऱ्यांचे सद्गुण आणि आपले दुर्गुण पहावे

Rohan_P

माणुसकीचा ओलावा पैशाच्या उबेपेक्षा श्रेष्ठ असतो.

Shankar_P

भयच बाह्य आपापसातील भयापेक्षा अधिक भयंकर असते.

Omkar B
error: Content is protected !!