तरुण भारत

विनोद

विनोद

विनोद

भाषेची गंमत : मराठी भाषेची कमाल

tarunbharat
मासा आणि माशी यांचा परस्परांशी काहीही संबंध नाही. पण शब्दांची गंमत अशी की, मासा चं स्त्राrलिंग नाही आणि माशीला पुल्लिंग नाही. त्यातही गंमत अशी की...
विनोद

आजोबांचा काळ

tarunbharat
मैदानावर दोन खेळाडू क्रिकेट खेळत असतात. त्यातला एक आजोबा व दुसरा त्यांचा नातू. आजोबा नातवाला खेळण्याबाद्दल सूचना देत असतात. आजोबांच्या एका बॉलला फटकावताना नातवाने चूक...
error: Content is protected !!