तरुण भारत

#छपत्रती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण

सांगली

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृतिग्रंथाच्या 50 हजार प्रती सारथी मोफत वाटणार

triratna
प्रतिनिधी / सांगली छत्रपती शिवाजी महाराज यांची विचारधारा समाजातील तळागळामध्ये रुजवण्यासाठी छपत्रती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथीकडून डॉ.जयसिंगराव पवार यांनी...
error: Content is protected !!