तरुण भारत

#पुरग्रस्त

सांगली

सांगली : पुरग्रस्त अद्याप वाऱ्यावरच…. ! नागठाण्यात संथगतीने पंचनामे सुरू…..

triratna
पूरग्रस्तांच्या खात्यावर अद्याप रक्कम जमा नाही …. शरद माने / वाळवा पलूस तालुक्यातील नागठाणे येथे ७० टक्के गाव पाण्यात होते. संपूर्ण गाव पूरग्रस्त म्हणून घोषित...
error: Content is protected !!