Tarun Bharat

#तलाठी एसीबीच्या जाळ्यात

इतर सोलापूर

१० हजाराची लाच घेताना मिरजगीचा तलाठी गणेश कदम एसीबीच्या जाळ्यात

Archana Banage
प्रतिनिधी/अक्कलकोट शेतीच्या सातबारा उताऱ्यावरील नाव कमी करून खरेदीदारचे नाव लावण्यासाठी दहा हजाराची लाच घेणाऱ्या तलाठ्याला सोमवारी दि. २९ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. गणेश...
error: Content is protected !!