Tarun Bharat

#दारूची चोरी

कोल्हापूर

कोडोलीत देशी दारू दुकानात बारा हजाराच्या दारूची चोरी

Archana Banage
वारणानगर / प्रतिनिधी साखरवाडी,कोडोली ता. पन्हाळा येथील असणाऱ्या देशी दारूच्या दुकानाच्या छतावरील पत्रा फोडून दुकानातील १२ हजार ३६७ रू. किमतीच्या दारू बाटल्याची चोरी झाली आहे....