Tarun Bharat

मुरूम

Breaking solapur

विनापरवाना मुरूम वापरल्याने 3 कोटी 4 लाखाचा दंड

Sumit Tambekar
करमाळा : प्रतिनिधी डिकसळ ता. इंदापुर ते कोंढार चिंचोली ता.करमाळा या जुन्या रेल्वे लाईन वरील रस्त्याच्या कामात विनापरवाना मुरूम व दगड वापरल्याबद्दल पुणे येथील ठेकेदार...
error: Content is protected !!