Tarun Bharat

विनापरवाना उत्खनन

Breaking solapur

विनापरवाना उत्खनन प्रकरणी 22 शेतकऱ्यांना 29 कोटी आठ लाखाचा दंड

Abhijeet Khandekar
40 हजार 993 ब्रास दगड व मुरूम उत्खनन; दंड न भरल्यास शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यावर चढणार बोजा पंढरपूर प्रतिनिधी विना परवाना सुमारे 40 हजार 993 ब्रास इतक्मया...
error: Content is protected !!