Tarun Bharat

#शाहूवाडी पोलिसांचा छापा

कोल्हापूर महाराष्ट्र

देशी दारू अड्ड्यावर शाहूवाडी पोलिसांचा छापा

Archana Banage
शाहूवाडी /प्रतिनिधी        वारूऴ ता. शाहूवाडी येथे  बीएसएनएल टॉवर परिसरात खुल्या जागेतील बेकायदा अवैध देशी दारू अड्ड्यावर शाहूवाडी पोलिसांनी छापा टाकून ६ हजार...