Tarun Bharat

#Aaryantra

कोल्हापूर

आरयंत्राला परवानगी देण्याची सुतार-लोहार फर्निचर उद्योजक संघाची मागणी

Archana Banage
प्रतिनिधी / कोल्हापूर आरायंत्र धारकांना घरगुती सुतार कामासाठी वापरत असलेल्या 14 ते 18 ते 24 इंचापर्यंतच्या छोट्या आरायंत्राला परवाने देण्यात यावी. लवकरात लवकर निर्णय घेवून...
error: Content is protected !!