Tarun Bharat

district announced

कोल्हापूर

Kolhapur : जिह्यातील चार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर

Abhijeet Khandekar
भुदरगड, राधानगरी, आजरा, चंदगड तालुक्यातील प्रत्येकी एक ग्रामपंचायतीचा समावेश; सप्टेबरमध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचे बिगुल; 13 ऑक्टोबरला मतदान, 14 ऑक्टोबरला मतमोजणी; ऑक्टोबरमध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका...
error: Content is protected !!