Tarun Bharat

#ginger

फूड

घरच्या घरी बनवा खोकल्यावर प्रभावी असणारी आल्याची कँडी!

Kalyani Amanagi
वातावरणात बदल झाला कि लगेच सर्दी-खोकलाचा त्रास जाणवू लागतो. शिवाय खोकला बरेच दिवस राहतो. यावर औषधही काम करत नाही.पण गवतीचहा,अडुळसा,आले यांसारखे आजीच्या बटव्यातील काही घरगुती...