Tarun Bharat

#uttapam

फूड

ट्राय करा टेस्टी उत्तपम

Kalyani Amanagi
रोज रोज पोळी भाजी खाण्याचा कंटाळा आला कि आपण इडली, डोसा असे पदार्थ बनवत असतो. पण कधी कधी ते पदार्थ खाऊनही कंटाळा येतो अशावेळी उत्तपम...